సంకటహరచతుర్ధి సోమవారం – (2-10-2023)

1,001.00

సంకటహరచతుర్ధి సోమవారం – సర్వ విఘ్నాలు మరియు కుటుంబం, సామాజిక అర్థిక కష్టాలు నుడి విముక్తి కోసం మానసిక ప్రశాంతత కోసం మన సేవాభాగ్యం పీఠంలో శ్రీ మహా గణపతి పూజ – మరియు యజ్ఞము మీ గోత్రనామాలతో నిర్వహించబడును

తేదీ : 2 -10-2023

Category: Product ID: 7584

Description

సంకటహరచతుర్ధి సోమవారం – సర్వ విఘ్నాలు మరియు కుటుంబం, సామాజిక అర్థిక కష్టాలు నుడి విముక్తి కోసం మానసిక ప్రశాంతత కోసం మన సేవాభాగ్యం పీఠంలో శ్రీ మహా గణపతి పూజ – మరియు యజ్ఞము మీ గోత్రనామాలతో నిర్వహించబడును

తేదీ : 2 -10-2023

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “సంకటహరచతుర్ధి సోమవారం – (2-10-2023)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *