మహాలక్ష్మీ యాగం – శుక్రవారం – పౌర్ణమి (29-9-2023)

5,000.00

శుక్రవారం పౌర్ణమి మహాలక్ష్మీ యాగం – 11 సర్లు శ్రీ సూక్త ప్రకారం గా తేనె గులాబీ పూలతో కలిపి మీ ఇష్టమైన కోరికలతో – ఆర్ధికపరమైన విషయాలతో అమ్మవారి అనుగ్రహం కలగాలని మన సేవాభాగ్యం పీఠంలో మహాలక్ష్మి యాగం చేయబడుతుంది

తేదీ : 29 -9-2023

Category: Product ID: 7574

Description

శుక్రవారం పౌర్ణమి మహాలక్ష్మీ యాగం – 11 సర్లు శ్రీ సూక్త ప్రకారం గా తేనె గులాబీ పూలతో కలిపి మీ ఇష్టమైన కోరికలతో – ఆర్ధికపరమైన విషయాలతో అమ్మవారి అనుగ్రహం కలగాలని మన సేవాభాగ్యం పీఠంలో మహాలక్ష్మి యాగం చేయబడుతుంది

తేదీ : 29 -9-2023

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “మహాలక్ష్మీ యాగం – శుక్రవారం – పౌర్ణమి (29-9-2023)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *