కాలేశ్వరం ఆలయం – (1 -10-2023 to 14 – 10 – 2023)

1,500.00

బాధ్ర పద మాసం తేదీ 1 – 10 – 2023 నుండి అమావాస్య తేదీ 14 – 10 – 2023 వరకు మహాలయ పక్షం సందర్భంగా ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రం త్రివేణి సంగమం అయినటువంటి కాలేశ్వరం ఆలయంలో గతించిన వారి పేరు పై వారి వారి సంకల్పలతో తిల తర్పణం ‘ పిండ ప్రధానం , అన్నదానం మొదలగునవి పూజ్యలు శ్రీ మాడుగల చంద్రశేఖర శర్మ గారి ఆధ్వర్యంలో https://sevabhagyam.com/ ద్వారా ఆన్ లైన్ లో పై కార్యక్రమాలు జరిపించ బడును .

తేదీ : 1 -10-2023 to 14 – 10 – 2023

Category: Product ID: 7602

Description

బాధ్ర పద మాసం తేదీ 1 – 10 – 2023 నుండి అమావాస్య తేదీ 14 – 10 – 2023 వరకు మహాలయ పక్షం సందర్భంగా ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రం త్రివేణి సంగమం అయినటువంటి కాలేశ్వరం ఆలయంలో గతించిన వారి పేరు పై వారి వారి సంకల్పలతో తిల తర్పణం ‘ పిండ ప్రధానం , అన్నదానం మొదలగునవి పూజ్యలు శ్రీ మాడుగల చంద్రశేఖర శర్మ గారి ఆధ్వర్యంలో https://sevabhagyam.com/ ద్వారా ఆన్ లైన్ లో పై కార్యక్రమాలు జరిపించ బడును .

తేదీ : 1 -10-2023 to 14 – 10 – 2023

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “కాలేశ్వరం ఆలయం – (1 -10-2023 to 14 – 10 – 2023)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *